Posted in Personal

Overloaded Mp3 player? What to do? 4 easy steps

Hello!

Do you also have a problem with the fact that your MP3 player is full? Do you spend more time with switching the songs on your player? If the answers to both questions are affirmative, it means that your little box with music needs a small tidy up.

Czy Wy też mieliście/macie problem z tym, że Wasza empegrejka jest przepełniona? A może coraz cześciej zdaża się Wam marnować czas na przełączanie piosenek na swoim odtwarzaczu? Jeśli odpowiedzi na oba pytania są twierdząca, oznacza to, że Twoja mała skrzyneczka z muzyką potrzebuję małych porządków.

Here are my tricks on cleanup the mp3 / Oto moje tricki na porządki w empegrajce:

 img_8769

 1. I`ve created the folder with the name “mp3 player” on my computer in which I keep all the songs that are currently on my iPod. Thanks to having easy access to all of the songs that I can easily modify them. This folder also saved me a few times when by accident I deleted all the songs from my mp3 player.

1.  W swoim komputrze stworzyłam folder z nazwą “emepgrajka”, w którym trzymam wszystkie piosenki znajdujące się aktualnie na moim iPodzie. Dzięki temu mam łatwy dostęp do wszystkich utworów, które mogę bez problemu modyfikować. Folder ten uratował mnie również kilka razy, kiedy przez przypadek skasowałam wszystkie piosenki ze swojego odtwarzacza.

2. From time to time is worth to spending some time to check all the songs from your folder. This will help you later in segregation of what do you really need to you mp3 player.

2. Co jakiś czas warto poświęcić trochę czasu na przesłuchanie wszystkiego, co znajduję się w Waszym folderze. Pomoże to później w segregacji tego, co się w nim znajduje.

3. Delete the song that you know that you often switch them on your player. If upon hearing the songs, you know that song is often replaced by another – delete it, even if you have good memories of it. If you will miss that song, you can always put it back into the folder.

3. Skasujcie piosenki, które wiesz, że często przełączasz w swoim odtwarzaczu. Jeśli w momencie przesłuchiwania piosenek, wiesz, że akurat ta piosenka często jest zastępowana inną – skasuj ją, nawet jeśli masz z nią dobre wspomnienia. Jeśli za nią zatęsknisz, zawsze możesz ją z powrotem wrzucić do folderu.

 

4. In your mp3 player, you can find the songs that you like, but you rarely listen to. You’re also not sure whether it should be on your player or not. In this case, I use this trick: I close my eyes, I enclose a song and listen to it through headphones. If my heart is jumping faster – the song can stay, but if I do not feel anything – the song must leave.

4. W swojej emegrajce znajdziesz również piosenki, które lubisz, rzadko je słuchasz, ale nie jesteś pewny czy powinna zostać na Twoim odtwarzaczu czy nie. W tym przypadku stosuję taki myk. Zamykam oczy, załączam piosenkę i słucham ją przez słuchawki. Jeśli moje serce szybciej zabije – piosenkę zostawiam, jeśli natomiast nic nie poczuje – kasuje.

 

That`s all / To wszystko.

 

Do you have any magic trick for tidy up your mp3 player? /  A Wy jaki macie sposób na porządki w swojej emegrajce?

 

 

Please remember, you can always submit your new songs in the comments section, which could appear in the next entries. / Zawsze możecie również podać w komentarzach swoje propozycję, które mogą pojawić się w następnych wpisach.

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

– D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s