Posted in Great Artist

Great Artist: Michael Bublé

Hello everybody!

Since we have already mid-December, I decided that it would be nice to describe an artist who every year for a good few years puts me in the holiday mood. Of course, it is not only a specialist in making Christmas aura. This post refers to the Canadian artist – Michael Bublé.

Skoro mamy już połowę grudnia, postanowiłam, że fajnie by było opisać artystę, który jak co roku od dobrych kilku lat wprowadza mnie w świąteczny nastrój. Oczywiście, nie jest on specjalistą tylko w robieniu świątecznej aury. Mowa tutaj o kanadyjskim artyście – Michael`u Bublé.

 Few facts about the artist / Kilka faktów o artyście

Michael Steven Bublé has born on 9th September 1975 in Canada. Happy married to Argentine artist Luisana Lopilato (since 2011) and the father of two sons Noah (2013) and Elias (2016). His musical career began officially in 1996 after releasing the first album. His latest album is Nobody but Me (2016). From what you can read on the internet Buble started his fascination for jazz (music, which mainly he produces) when he was about 5 years old. Eight years later, his talent was noticed by his family while driving a car during the Christmas, when he merrily sang Christmas songs.

Michael Steven Bublé urodzony 9-tego września 1975 roku w Kanadzie. Szczęśliwy mąż argentyńskiej artystki Luisany Lopilato (od 2011) i ojciec dwójki synów Noah (2013) i Elias (2016). Swoją muzyczną karierę rozpoczął oficjalnie w roku 1996 po wydaniu swojej pierwszej płyty i tworzy do dziś. Jego ostatni album to Nobody but Me (2016). Z tego co można przeczytać w internecie Buble swoją fascynację do jazzu (muzyki, którą głownie tworzy) rozpoczął mając niespełna 5 lat. Jakieś 8 lat później jego talent został zauważony przez jego rodzinę podczas jazdy samochodem w okresie Świąt, kiedy wesoło śpiewał koledy.

Michael’s second passion after the music was ice hockey. Unfortunately, the artist knew that he has no great talent for the sport. So, he needed to give up the dream to become a team player of Vancouver Canucks.

Drugą pasją Michael`a po muzyce był ice hockey. Niestety, sam artysta wiedział, że nie ma wielkiego talentu do tego sportu. Mimo swoich marzeń o zostaniu profesionalnym graczem drużyny Vancouver Canucks, musiał z tego zrezygnować.

A new profession, that a young 14-year-old boy was doing for 6 years during the summer, was a commercial fisherman. The artist estimates this work as

“The most deadly physical work I’ll ever know in my lifetime. We’d be gone for two, sometimes three months at a time and the experience of living and working among guys over twice my age taught me a lot about responsibility and what it means to be a man.”

Nową profesją, którą młody 14-letni chłopak wykonywał przez 6 lat w okresie wakacji, było rybactwo. Sam artysta ocenia tą pracę jako zabójczo ciężką, ale dzięki temu nauczył się dzięki innym rybakom (przeważnie, którzy byli połowę od niego starsi) jak stać się osobą odpowiedzialną i męską.

The biggest support for the young artist was his grandfather – Demetrio Santaga. Thanks to him Micheal instilled a love for jazz. It was his grandfather who helped him put him on his first stage performance at the age of 16 years. It was in the nightclub where his grandpa worked. Demetrio offered  his plumbing services in exchange for time on stage for his grandson. Michael`s grandfather was also sponsoring his first singing lessons. He never doubted of the talent of his grandson, causing the young boy more and more wanted to sing.

Największym wsparciem dla młodego artysty był jego dziadek  –  Demetrio Santagà. To dzięki niemu Micheal zaszczepił w sobie miłość do jazzu. To właśnie dziadek pomógł mu postawić swoje pierwsze sceniczne kroki w wieku 16 lat na scenie w nocnym klubie w którym pracował. Demetrio oferował swoje hydrauliczne usługi w zamian za czas na scenie dla swojego wnuka. Dziadek Michael`a był również sponsorem jego pierwszych lekcji śpiewu. Nigdy nie zwątpił w talent swojego wnuka, co spowodowało, że młody chłopak coraz bardziej chciał śpiewać.

The Bubel`s musical breakthrough took place when he became 18 years old and decided to take part in a local talent contest, which he also won. Unfortunately, shortly after the contest organizator Bev Delich had to disqualify a boy because according to the Canadian law he was still underage. Fortunately, Delich started to like a young artist and helped him appear in the  Canadian Youth Talent Search, which he managed to win. After this winning, Micheal proposed Bev cooperation. Mrs Delich started to be his manager for another 8 fruitful years.

Przełom w karierze muzycznej Bubla miał miejsce, kiedy chłopak w wieku 18 lat postanowił wziąśc udział w lokalnym konkursie talentów, który również wygrał. Niestety, krótko po tym organizatorka konkursu Bev Delich musiała zdyskwalifikować chłopaka, gdyż według kanadyjskiego prawa był jeszcze niepełnoletni. Na szczęście Delich polubiła młodego artystę i pomogła mu wystąpić w konkursie “Odkrycie Młodych Kanadyjskich Talentów: ( z orginału: Canadian Youth Talent Search), który udało mu się wygrać. Po tej wygranie Micheal zaproponował Bev współpracę. Pani Delich była managerką Bubla przez kolejne 8 owocnych lat.

Discography / Dyskografia

  • BaBalu (2001)
  • Dream (2002)
  • Michael Bublé (2003)
  • It’s Time (2005)
  • Call Me Irresponsible (2007)
  • Crazy Love (2009)
  • Christmas (2011)
  • To Be Loved (2013)
  • Nobody but Me (2016)

How did I discover the artist? / Jak odkryłam artystę?

Quick story. A few years ago, thanks to my ex-boyfriend, who is a fan of his.

Szybka historia. Kilka lat temu dzięki mojemu byłemu chłopakowi, który jest jego fanem.

Were to find Michael? / Gdzie znaleść Michael`a?

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

– D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s