Posted in Music Update

Music Update: Melvv, The xx and more…

Hej!

You know why what makes me hard to leave lately in Brno? There is nothing to do with the city itself, for itself Brno is a really nice place to live. Everything here is good organised, in particular, public transport. Virtually every tram functions here like a Swiss watch (I gave a good comparison? Is a Swiss watch it perfect?). Brno is also not a big city, so getting from one part to another is not a greater tragedy. People pleasant (important observation – if you want to talk with the locals better use of the Polish language than English. Pronounced. English language – escape as far as possible).

Wiecie dlaczego tak trudno mi jest ostatnio żyć w Brnie? Nie ma to nic wspólnego z samym miastem, bo samo Brno jest naprawdę miłym miejscem do mieszkania. Wszystko jest tu fajnie zorganizowane, w szczególności transport publiczny. Praktycznie każdy tramwaj funkcjonuje tu jak w szwajcarskim zegarku (dałam dobre porównanie? to szwajcarski zegarek chodzi idealnie?). Brno nie jest również wielkim miastem, więc poruszanie się z jednej części do drugiej nie jest jakąś większą tragedią. Ludzie przyjemni (ważne spostrzeżenie – jeśli chcesz rozmawiać z tubylcami lepiej używać języka polskiego, niż angielskiego. czyt. język angielski – język przed którym należy uciec jak najdalej).

Okay, the problem lies in the fact that I still didn’t found my place in the world. Although my years are passing and soon I will get the “magic” number 3 in front of my age, I still, do not know what I want and where I to want to be. Terrible and scary at the same time…

Okej problem polega na tym, że dalej nie znalazłam swojego miejsca na świecie. Mimo, że moje lata, jeszcze trochę i zmienią się w liczbę z 3 na początku, dalej nie wiem czego chcę i gdzie chce być. Straszne i przerażające zarazem….

Help!

Okay, end of lamentations, new music: / Okej, koniec biadolenia, nowa muzyka:

 

Please remember, you can always submit your new songs in the comments section, which could appear in the next entries. / Zawsze możecie również podać w komentarzach swoje propozycję, które mogą pojawić się w następnych wpisach.

If you want to listen to whole Playlist please click HERE  / Jeśli chcecie posłuchać całej Playlisty zapraszam TUTAJ .

Enjoy!

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

– D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s