Posted in Great Artist

Great Artist: Disclosure

Hej!

For people who know me, today`s choice of the artist should not be a big surprise. The fact that boys from Disclosure are in this post indicates only the fact that they are special for me. I think their music will be long together with me on my mp3 player.

Dla osób które mnie znają dzisiejszy wybór artysty nie powinien być dużym zaskoczeniem. To, że chłopcy z Disclosure znaleźli sie w tym wpisie świadczy tylko o tym, że są dla mnie wyjątkowi i myślę, że długo jeszczę będą przebywać na mojej empegrajce.

The first time I heard about the boys in 2012, thanks to their loud piece “Latch” with guest Sam Smith. Later, my fascination with young artists rolled at a rapid pace. Just two years later, I went to their concert in Prague, together with my best concert buddy Ania. What happened after that you could only imagine. After the live show, I loved them even more. Therefore, when it turned out that on the list of the artists on Melt! Festival I found this band I had no doubt which performance  I can not miss it. So this had happened. Due to the music theme of the festival (techno), boys did not disappoint anyone. Not only that, they created their own music under the theme of the event, they also gave a lot of great energy to every single person over there.

Pierwszy raz o chłopakach usłyszałam w 2012 roku dzięki ich głośnemu kawałkowi “Latch”, w którym gościnnie wystąpił Sam Smith. Później moja fascynacja młodymi artystami potoczyła sie w szybkim tempie. Zaledwie 2 lata później bawiłam się już na ich koncercie w Pradzę, razem z moją najlepsza koncertową towarzyszką Anią. Co działo sie później można było się tylko domyślić. Po ich występie na żywo pokochałam ich jeszcze bardziej. Dlatego, kiedy okazało się, że na liście artystów Festiwalu Melt! na który się wybierałam pojawili się młodzi anglicy, nie miałam wątpliwości na który występ nie mogę ominać. Tak się tak stało. Z racji motywu stylistyki techno podczas festiwalu, chłopcy nie rozczarowali nikogo. Nie dość, że podpasowali swoją muzykę pod tematykę wydarzenia, to dali jeszcze wiele dobrej energii dla każdej osoby znajdującej się przy scenie.

Few facts about Disclosure / Kilka faktów o Disclosure

Disclosure is an electronic music duo, consisting of two brothers – Guy (25/05/1991) and Howard (05/11/1994) Lawrence. The siblings grew up in England in Reigate (Surrey) and currently reside in London. The interest to music boys inherited from their parents. Father Lawrence was a member of rock bands, among others, ‘No Angry Man’ or ‘The Look Book’

Disclosure to elektroniczny duet muzyczny, składający się z dwóch braci – Guy (25.05.1991) i Howard (11.05.1994) Lawrence. Rodzeństwo dorastało w Anglii w Reigate (hrabstwo Surrey), a obecnie zamieszkują w Londynie. Swoją cmykałkę do muzyki chłopcy odziedziczyli po swoich rodzicach. Ojciec braci Lawrence był członkiem rockowych zespołów m.in. ‘No Angry Man’ czy ‘The Look Book’.

Guy started playing drums at the age of three, and Howard began his playing bass when he was eight. They both know how to play the guitar and piano, and Howard also learned how to sing. Both of them were attending Reigate College, where they studied music and music technology. At age 15, Howard listened mostly to funk, soul and maudlin singers, while Guy was listening mostly to hip-hop, dubstep and he also was the drummer in indie-style guitar band with his school friends.

Guy zaczął grać na perkusji w wieku lat trzech, a Howard rozpoczał swoją grę na basie kiedy miał osiem. Obaj umieją grać na gitarze i fortepianie, a Howard nauczył się również śpiewać. Guy i Howard uczyli się w Reigate College, w którym studiowali muzykę oraz technologię muzyki. W wieku 15 lat, Howard słuchał głównie funku, soulu i sentymentalnych śpiewaków (nie wiedziałam jak przetłumaczyć – maudlin singers), podczas gdy Guy słuchał głównie hip-hopu, dubstepu i był perkusistą w zespole gitarowego-indie razem ze swoimi szkolnymi przyjaciółmi.

In between  2010 and 2011, the brothers have started making music together and uploading the tracks through the portal MySpace which allowed them distribution to more people and music producers. Moments after that, the artists were invited to sign a record contract, and join the UK tour, where they had the opportunity to play mixing live music gigs with occasional DJ sets.

Na przełomie 2010 i 2011 roku bracia rozpoczeli wspólne tworzenie muzyki, która dzięki portalowi Myspace została rozpowszechniona do większej liczby ludzi oraz producentów muzycznych. Chwile po tym, artyści zostali zaproszeni do podpisania kontraktu płytowego, oraz na trasę w UK, gdzie mieli okazję na zmianę grać swoje koncerty na żywo jak i twoprzyć DJ-skie sety.

In August 2010 they released their first single “Offline Dexterity”. After that their careers took on the bigger level. At present Disclosure is one of the most popular DJs in the world.

W sierpniu 2010 wydali swój pierwszy singiel “Offline Dexterity”. Po jego wydaniu kariera artystów jeszcze bardziej nabierała tempa. Na dzień dzisiejszy Disclosure jest jednym z najpopularniejszych DJ-ów na Świecie.

Discography / Dyskografia

  • Settle (2013)
  • Caracal (2015)

My favourite songs / Moje ulubione piosenki :

Disclosure – Latch feat. Sam Smith


Disclosure – White Noise ft. AlunaGeorge

Disclosure – Omen ft. Sam Smith

Disclosure – Magnets ft. Lorde

Contact:

How do you like this formation? / A jak Wam podoba się ta formacja?

Do you remember my A-Z List of my favourite artists? I am glad to add there Disclosure  🙂 / Pamiętacie moją A-Z Liste Ulubionych artystów? Z miłą chęcią dodaje do niej Disclosure w tym tyogdniu.

<<Let`s Stay Positive Together>>

– D.

Advertisements

2 thoughts on “Great Artist: Disclosure

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s