Posted in Personal

Daily Music Routine / Moja codzienna muzyczna rutyna

Hi! / Cześć!

Do you also have trouble getting up each morning? What’s worse, you have problems with getting ready on time? Unfortunately, many people struggle with this problem. I found a way to deal with it. Which one? Stay with me and read more…

Czy Wy też macie problemy z porannym wstawaniem? Co gorsze, macie problemy z wyrobieniem się w czasie do wyjścia? Niestety, wielu ludzi zmaga się z tym problemem. Ja znalazłam sposób jak sobie z tym poradzić. Jaki? Czytajcie dalej…

First setting an alarm clock with a song you do not like – in most cases, you will wake up before the alarm clock to avoid not liked truck. If you set a song you like, it may happen that you will start to hate it just because it wakes you from your beautiful dream.

Po pierwszenastaw budzik z piosenką, której nie lubisz – w większości przypadków będziesz się budzić przed budzikiem, aby uniknać nie lubianego przez Ciebie kawałka. Jeśli nastawisz piosenkę którą lubisz, może tak się stać, że znienawidzisz ją tylko z tego powodu, że wybudza Cię z pięknego snu.

Secondcreate Playlist with different lengths. If you need 45 minutes to leave your place, create a 45-minute playlist, if 1h – hour etc. You’ll see how helpful it during the time. This will allow you the prepare yourself without wasting time for looking each time on your clock and you will still know how much songs are ahead of you. You can also try one day to count how much time do you need for example for taking a shower and just find song/songs in the same length of time and when the song will be close to the finish, you already know that is your time to get out from the shower.  Easy, right?

Po drugie – stwórz wcześniej kilka Playlist o różnej długości. Jesli potrzebujesz 45 min do wyjścia, stwórz 45 minutową playlistę, jeśli 1h – godzinną etc. Zobaczysz jak ułatwi Ci to czas. Pozwoli Ci to swobodne przygotowania bez niepotrzebnej straty patrzenia na zegarek. Możesz również jednego dnia sprawdzić ile czasu potrzebujesz, np.  na wykąpanie się – później odnajdź piosenkę/piosenki o tej samej długości. Jak Twoja piosenka będzie się kończyć, już wiesz, że powinnaś/eś wyjść z pod prysznica. Prawda, że to łatwe?

Third – If you go to school/work, and you want to go faster, create a Playlist with a faster tempo. It will automatically make you walk faster, even without paying attention to it. (This trick also use by some restaurants when they want to “get rid of” their customers. As faster music is automatically making people eating faster their meal).

Po trzecie – Jeśli idziesz do szkoły/pracy, i chcesz dojść szybciej, stwórz sobie Playlistę o szybszym tempie. Automatycznie spowoduje to, że będziesz iść szybciej nawet nie zwracając na to uwagę. (Ten trik stosują też niektóre restauracje, które chcą “pozbyć się” swoich gości. Jak puszczą szybszą muzykę, ludzie automatycznie szybciej machaja swoimi sztućcami i tym samym szybciej kończa jedzony posiłek).

Fourth – you are coming back home from school/college / work and want to relax. In this case, really helpful is to have your favourite pieces. At the beginning I tried to test the relaxing music, sometimes worked, sometimes not. But the songs that I like the most immediately make me smile and fatigue escapes quicker.

Po czwarte – wracasz ze szkoły/uczelni/pracy i chcesz się zrelaksować. Tutaj pomogą Twoje ulubione kawałki. Na początku próbowałam przetestować relaksująca muzykę, czasami działała, czasami nie. Za to piosenki, które najbardziej lubie od razu sprawiają, że się uśmiecham i zmęczenie szybciej ucieka.

Fifth – you’re already at home ready for bed? Prepare yourself with slow/calm music. I usually set them up together with automatic power off on my computer, and after 1 hour my brain can relax more with silence. I can fall asleep thanks to this method very quickly, especially if I know what will be the next coming. Unfortunately, I have trouble sleeping at someone’s radio or playlists which I don’t know. Mostly this is due to the fact that I’m always curious what will be next :).

Po piąte – jesteś już w domu gotowy do spania? Przygotuj sobie wolną/ spokojna muzyke. Ja przeważnie nastawiam sobie autowyłączanie komputera po 1 godzinie z takimi piosenkami. Zasypiam bardzo szybko, w szczególności jeśli wiem jaki kawałek będzie następny. Niestety, mam problemy z zaśnięciem przy radio czy czyiś Playlistach. Przeważnie wynika to z tego, iż zawsze ciekawa jestem co poleci dalej :).

 

Here are my ‘musical’ habits. Do you have any habits on your own? Please, feel free to share them with me in the comments section below. I am really curious.

Oto moje “muzyczne” zwyczaje. A Wy macie może jakieś swoje? Proszę podzielcie sie nimi ze mna w komentarzach.

 

<<<Let`s Stay Positive Together >>>

– D.

Advertisements

4 thoughts on “Daily Music Routine / Moja codzienna muzyczna rutyna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s