Posted in Playlist

Sum-up of the January`s Music / Podsumowanie Playlisty Stycznia

Hej Hej!

The time for summary of the January Playlist just came. /  Przyszedł czas na podsumowanie Playlisty Stycznia!
The list includes 43 new songs. As usual, I tried to create my playlist more variety by adding songs with multiple languages. And in this way, you can listen to songs in English, Korean or Japanese. To my favourite songs of January I include:

Na liście znalazło się 43 nowych kawałków. Jak zwykle próbowałam trochę urozmaicić playlistę dodając kawałki różnojęzyczne. I w ten sposób możecie posłuchać sobie piosenki po angielsku, koreańsku czy japońsku. Do moich ulubionych utworów Stycznia należą:

 

Which songs do you like the most? Full Playlist you can find HERE. / A Wy które kawałki polubiliście najbardziej? Całą playlistę znajdziecie TUTAJ.

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s