Posted in Great Artist

Great Artist: Snow Patrol – the band which bring me back my UK`s memories

Hej!

List of My Artist Alphabet is still upgrading by me :). From this long list, I have decided to choose the band which brings back my memories from my first abroad living in England. I am talking about band Snow Patrol who made on me great affection and I really like to go back to do the songs of theirs.

Lista z Mojego Alfabetu Artystów w dalszym ciągu się uaktualnia :). Z całej długiej listy postanowiłam wybrać zespół z którym łącze wiele swoich wspomnień, które przeżyłam będąc w Anglii. Mam do niego wielki sentyment i bardzo lubie wracać do twórczości zespołu Snow Patrol.

From where do I know them? / Skąd poznałam zespół?

A few years ago, after graduating from high school I decided to “run away” from home to see another world. Because England has fascinated me from an early age (exactly from the moment when I found an old photo of my dad next to the Big Ben), I knew, I need to go to this country. And so it happened. I will not be here to tell my whole history related to my moving to the UK, but thanks to this decision I have met a lot of people which made my life more interesting.

Kilka lat temu, po maturze postanowiłam “uciec” z domu do innego świata. Z racji tego, iż Anglia fascynowała mnie od najmłodszych lat (dokładnie od momentu kiedy znalazłam stare zdjęcia mojego taty pod Big Benem), wiedziałam, że ten kraj jest tym, do którego bardzo chce pojechać. Tak się też stało. Nie będę tu opowiadać całej historii związanej z moją przeprowadzką na Wyspy, ale dzięki temu poznałam wiele osób, dzięki którym mam wiele miłych wspomnień.

I know Snow Patrol thanks to one of my British friend, who loved to play their songs on the guitar. The most frequent of his repertoire was the song called “Spitting Games”, which immediately became one of my favourite pieces. A few days later, my Brazil neighbour, when she heard over and over again the same song “Spitting Games” from my room, she came to me with a small gift. It was the album Eyes Open. What happened later, I do not think I have to tell? Well, I tell you anyway. Since the visit of my Brazilian friend, the album of Snow Patrol has “stuck” on my CD player.

Snow Patrol poznałam, poprzez jednego z moich angielskich kolegów, który bardzo lubił grać na gitarze ich piosenki. Najczęstrzym jego repertuarem była piosenka “Spitting Games”, która momentalnie stała się jednym z moim ulubionym kawałków. Kilka dni później, moja brazylijska sąsiadka za ściany, kiedy usłyszała, jak “męczę” piosenkę “Spitting Games”, przyszła do mnie z małym podarunkiem, jakim był krążek Eyes Open. Co stało się później chyba nie musze opowiadać? No dobra, powiem. Od momentu odwiedzin mojej brazylijskiej koleżanki właśnie ten album zespołu długo zagościł w moim odtwarzaczu.

Few words about Snow Patrol / Kilka słów o snow Patrol Patrol

The band was founded in 1993 by the Irish / Scottish group of talented guys: Gary Lightbody (vocals, guitar), Nathan Connolly (guitar, vocals), Paul Wilson (bass guitar, vocals), Jonny Quinn (drums) and Johnny McDaid (piano, guitar, backing vocals). The group was founded at the University of Dundee in 1993 by Lightbody,  Michael Morrison and Mark McClelland. For a short time, the band formed under the name Polar Bear. Unfortunately briefly after setting up the team Morrison has decided to leave the band. In 1997, the band joined Quinn with who the group were playing as Snow Patrol.

Zespół został założony w 1993 roku przez Irlandzko/Szkocką grupę utalentowanych chłopaków: Gary Lightbody (wokal, gitara), Nathan Connolly (gitara, wokal), Paul Wilson (gitara basowa, wokal), Jonny Quinn (perkusja) i Johnny McDaid (fortepian, gitara, chórki). Grupa powstała na Uniwersytecie Dundee w 1993 roku przez Lightbody`ego, Michael`a Morrison i Mark`a McClelland. Przez krótki okres zespół tworzył pod nazwą Polar Bear. Niestety w krótce po utworzeniu zespołu Morrison zdecydował sie opuścić chłopaków. W roku 1997 do składu dołączył do nich Quinn z którym tworzyli już jako Snow Patrol.

The first three albums, unfortunately, did not achieve wide publicity and have been issued by the little-known independent company. Fortunately, in 2002 the band signed the record to Polydor Records and after releasing the album Final Straw their career took a faster pace. In the same year, the band joined Connolly.

Pierwsze trzy albumy zespołu niestety nie odniosły dużego rozgłosu i zostały wydane przez mało znane niezależne firmy. Na szczęście w 2002 roku zespół podpisał kontrakt z  wytwórnią Polydor Records i po wydaniu krążka Final Straw ich kariera nabrała szybszego tempa. W tym samym roku również do grupy dołączył Connolly.

Artists are planning to release a new album this year. At the beginning, the premiere of the new album was planned for 2015, but their plans were thwarted by the lack of creative inspiration. Fortunately, the artists have a few new songs, so looking forward to listening to them.

Artyści planują wydać nowy album w tym roku. Na początku premiera nowej płyty była planowana na 2015 rok, niestety ich plany zostały pokrzyżowane przez brak weny twórczej. Na szczęście artyści mają już kilka nowych kawałków, dlatego z niecierpliwością na nie czekam.

Discography / Dyskografia

  • Songs for Polarbears (1998)
  • When It’s All Over We Still Have to Clear Up (2001)
  • Final Straw (2003)
  • Eyes Open (2006)
  • A Hundred Million Suns (2008)
  • Fallen Empires (2011)

 

My favouire songs / Moje ulubione kawałki

Snow Patrol – Spitting Games

Snow Patrol – Chasing Cars

Snow Patrol – Shut Your Eyes

Snow Patrol – Open Your Eyes

Set The Fire To The Third Bar

Contact:

 

What do you think of Snow Patrol? Do you have a band that is bringing you back to any particular moment in your life? / Co sądzicie o snow Patrol? Może Wy macie jakiś zespół, który kojarzy Ci się z jakimś danym momentem w życiu?

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

– D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s