Posted in Personal

How to look for a new song? 3 Easy Steps / Jak znaleść nową piosenkę? 3 Proste Kroki

Hi! / Cześć!

Do you have also the same problem when you hear a new piece immediately you want to be in the possession of this song? The problem usually starts at a time when we want to find the title of this piece. What to do if your friend does not know this song, and you’re desperate “desire” it in your collection. Here are some steps which I mostly use …

Czy macie też ten problem, że kiedy usłyszycie jakiś nowy kawałek od razu chcecie być w posiadaniu tej piosenki? Problem zaczyna się przeważnie w momencie, kiedy chcemy odnaleźć tytuł owego kawałka. Co zrobić jeśli Twój znajomy nie zna tej piosenki,a Ty desperacko “pożądasz” jej w swojej kolekcji. Oto kilka kroków z których ja przeważnie korzystam…

I’ll start with methods for me the most relevant: / Zacznę od metod dla mnie najbardziej trafnych:

1. The Shazam application – it is so good app that also works offline. Due to the fact that I do not like to use the internet on my phone too often (especially in winter, unfortunately, the battery on my phone die very quickly) is one of my favourite music search options. Simply record a piece and the app itself it stores in its database, and at a time when I connect the phone to the Internet, I have already saved the title. Easy? Of course, the easiest option would be to immediately connect the mobile to the internet and use this application, but I need some adventures by looking for a song. 🙂

1. Aplikacja Shazam – jest to na tyle dobra apka, że działa również w trybie offline. Z racji tego, iż nie lubie korzystać z internetu na moim telefonie zbyt często (niestety szczególnie zimą bateria w moim telefonie bardzo szybko pada) jest to jedna z moich ulubionych opcji szukania muzyki. Wystarczy nagrać kawałek i aplikacja sama go zapamiętuje w swojej bazie danych, a w momencie kiedy podłącze telefon do internetu mam już gotowy tytuł. Oczywiście najłatwiejszą opcją byłoby od razu podłącznie komórki do internetu i użycie tej aplikacji, ale ja nie mogę mieć za łatwej drogi 🙂

2. I am writing down the lyrics of “this song”, and after I am trying to find them in google. This is the option that I used before I discovered Shazam application.

2. Zapisuje słowa piosenki, a później wyszukuje je w googlach. Jest to opcja, którą używałam przed tym jak odkryłam aplikację Shazam.

3. I record a piece of the song, and I ask just anyone. With this option, it is true I use as little as possible because I like to “discover the pieces” by myself. However, when the above two methods fail I just can not keep away from such a surrender, so I ask my friends.

3. Nagrywam kawałek piosenki, i pytam kogo popadnie. Z tej opcji co prawda korzystam jak najmniej, bo lubię “sama” odkrywać kawałki, które dopiero co usłyszałam. Jednak kiedy dwie powyższe metody zawiodą nie potrafie się od tak poddać, dlatego pytam znajomych.

 

And what are your methods of seeking for the songs? / A jakie są Wasze metody szukania piosenek?

 

<<< Let`s Stay  Positive Together >>>

= D.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s