Posted in Personal

What you can find in my backpack? / co możesz znaleźć w moim plecaku?

Hej!

Since some time I have given up the bags for the backpacks. I really adore this choice, because, in the end, I do not have to suffer during walking with forever falling bag from my arm. Even shopping is so much easier now. I still have a free hand, and then I can hide my purchased goods to the backpack and continue to enjoy the “freedom of my hands.”

Od pewnego czasu zrezygnowałam z torebek na rzecz plecaków. Bardzo zachwalam sobie ten wybór, gdyż w końcu nie muszę się męczyć w czasie chodzenia z wiecznie spadająca mi z ramienia wielką torebką. Nawet zakupy zrobiły się o wiele przyjemniejsze, mam ciągle wolne ręcę, a później mogę schować swoje zakupione towary do plecaka i dalej cieszyć się “wolnością moich rąk”.

And what you can really found in my backpack? Here is a list: / A co tak naprawdę znajdziecie w moim plecaku? Oto lista:

IMG_1049 (1)

– At the very bottom, you will find my small beauty bag, in which I keep my eye drops, tissues, make-up powder, lip gloss, haze, nail file, eraser hair, painkillers, perfumes and other necessities of life feminine items.

*  Na samym dnie znajdziecie tam moją kosmetyczkę, w której noszę krople do oczu, chusteczki higieniczne, puder, błyszczyk, mgiełkę, pilniczek, gumkę do włosów, tabletki przeciwbólowe, perfumę i inne potrzebne do życia kobiece przedmioty.

– Then ecological bag, just in case of bigger shopping.

* Następnie ekologiczna torba, tak na wszelki wypadek większych zakupów.

– Calendar without which I can not live. I keep there all my plans and ideas. That’s why I always have to have it next to my hand.

* Kalendarz z którym nie potrafię się rozstać. To właśnie tam zapisuje wszystkie swoje plany i pomysły. Dlatego zawsze muszę go mieć pod ręką.

– Wallet – the item which rather I don’t need to explain why is in my backpack :).

* Portfel – tego przedmiotu raczej nie muszę nikomu tłumaczyć :).

– Power Bank – is one of the most brilliant devices nowadays. Due to the fact that the battery on my phone is quickly discharging, this item has already saved me in many situations where I really needed my phone (in my case it’s usually at a time when I get lost – and such a situation is happening quite often).

* Power Bank – jest to jeden z najgenialniejszych urządzeń dzisiejszych czasów. Z racji tego, że bateria w moim telefonie szybko się rozładowuje, ten przedmiot już uratował mnie w wielu sytuacjach, gdzie telefon był niezbędny (w moim przypadku jest to najczęściej w momencie, kiedy się zgubię – a takich sytuacji jest nawet dość dużo).

 

– Due to the fact that sometimes I have to wait for someone somewhere, I found the reader Kindle really useful. So he also has a place in my backpack. Currently, I am finishing reading the umpteenth time the first part of Harry Potter book.

* Z racji tego, że czasami musze na kogoś gdzieś poczekać, niezawodnym przedmiotem okazuję się czytnik Kindle. Dlatego on również ma swoje miejsce w moim plecaku. Obecnie kończę czytać po raz n-ty pierwszą część Harry`ego Pottera.

 

– The House Keys.

* Klucze do domu.

 

Mobile Phone – because I need the contact with the world.

* Telefon – bo kontakt ze światem musi być.

 

– And the most important items – my iPod and headphones with which I really can not leave apart from.

* I najważniejsze przedmioty – mój iPod oraz słuchawki z którymi naprawdę nie potrafię się rozstać.

 

 

And what is in your bags/backpacks? / A co znajduję w Waszych torebkach/plecakach?

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

 

Advertisements

6 thoughts on “What you can find in my backpack? / co możesz znaleźć w moim plecaku?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s