Posted in Personal

10 things which you should take with you for concert or festival? / 10 rzeczy, które powinniście zabrać ze sobą na koncert czy festiwal

Hej!

Due to the fact that I am at the moment in South Korea – and I am enjoying my life as a tourist with the full swing, I decided that is a right time for the advice: What to take with you to a concert or other music major event.

Z racji tego, że jestem w tej chwili w Korei Południowej – czyli “wycieczkuje” pełną parą doszłam do wniosku, że jest to odpowiedni czas, aby zamieścić post z poradą: Co zabrać ze sobą na koncert czy inne muzyczne większę wydarzenie.

If you will continue reading, you will find my TOP 10 things. / Jeśli będziecie czytać dalej poznacie moje TOP 10 rzeczy.

1. Phone -> I realises that most of the time you will have a low signal (or none), but if you’re with friends, you should have the device at hand. I think I do not have to mention that you can also take pictures, record videos and communicate with the outside world (it is good to give a sign to your family from time to time, so they will know that you are still alive).
I have such a small tip for you. When you are out for a concert/festival with few people it is good to set a meeting point. If someone gets lost and want to be found it will be so much easier to find each other :).

 

1. Telefon -> zdaje sobie sprawę z tego, że w większości czasu będziecie mieli mały zasięg, albo w ogóle go nie będzie, ale jeśli jesteś z przyjaciółmi warto mieć takie urzadzenie pod ręką. Myślę, że też nie muszę wspominać, że za pomocą telefonu możecie robić zdjęcia, nagrywać filmiki i komunikować się ze światem zewnętrznym (dobrze jest dać znak rodzinie od czasu do czasu, że jeszcze żyjecie).

Mam jeszcze taką małą poradę w przypadku, kiedy idziecie na koncert/festiwal w kilka osób. Dobrze jest wyznaczyć sobie punkt/miejsce spotkania. Jeśli ktoś się zgubi i będzie chciał być znaleziony, wiecie wtedy kiedy taką osobę szukać 😉

2. Power Bank -> one of the best gadgets of today. As you know, especially at festivals, using the electrical outlet is kind of challenging. It`s coming with long waiting in a huge queue for your turn, then you need to add more time waiting for your phone to charge. There is also a plus, of course, because you can get to know your neighbours from the queue.

2. Power Bank -> jeden z najlepszych gadżetów dzisiejszych czasów. Jak wiecie szczególnie na festiwalach, skorzystanie z gniazdka elektrycznego jest jednoznacznie z długim czekaniem w ogromnej kolejce na swoją kolej, później musisz jeszcze dodać czas czekania, aż Twój telefon się naładuję. Jest tu również oczywiście plus, bo możesz  przy okazji lepiej poznać swoich kolejkowych sąsiadów.

 

3. Cash -> for most of the events shops/bars/food stalls do not accept credit cards, so be sure to bring some cash with you.

3. Kasa -> na większości wydarzeń sklepiki/bary/stoiska z jedzeniem nie akceptują kart bankomatowych, dlatego warto zabrać ze sobą trochę gotówki.

 

4. An empty water bottle -> let me explain what the bottle should be empty  :). For most of the festivals you are not allowed to bring with you any liquids – water as well (or I just came across such festivals). Fortunately, the organisers usually put a few drinking points on-site concerts. You guessed already why I recommend an empty bottle? Yes, because you can fill your bottle in those “water points”. It`s good trick to save some money also, as you don`t need to buy the expensive water on the concert.

4. Pusta butelka po wodzie -> już tłumacze dlaczego pusta :). Na większość festiwali nie można wnieść ze sobą żadnych płynów – również wody (albo ja po prostu trafiłam na takie festiwale). Na szczęście organizatorzy przeważnie umieszczają kilka punktów z pitną wodą na obiekcie koncertów. Domyślacie się już dlaczego polecam pustą butelkę? Tak, dlatego, że możecie sobie ją wtedy napełnić w “wodnych punktach”. Jest to również dobry sposób na zaoszczędzenie pieniędzy, z racji tego, iż na festiwalach czy koncertach woda jest drogim wydatkiem.

 

5. Sun Protection -> rather you do not want to suffer the next day because of sunburn, am I right?

5. Balsam przeciwsłoneczny  -> raczej nie chcesz cierpieć następnych dni z powodu poparzenia słonecznego, prawda?

 

6. Wet wipes (I recommend those for babies) -> you can use them in many ways, you can undermine them, wipe the soiled hands, wash off makeup, wipe the place where you want to sit down … and more 🙂

6. Mokre chusteczki (polecam te dla niemowlaków) -> mają one wiele zastosowań, możesz się nimi podmyć, wytrzeć pobrudzone ręce, zmyć makijaż, wytrzeć miejsce na którym chcesz usiąść…i mogę wymieniać i wymieniać.

 

7. Comfortable shoes and rubber boots -> why comfortable shoes, it is rather understandable, but why wellies? Do you also notice that on the most of the festivals is raining even just for one day? Rubber boots are the best obligatory during such weather, first, your feet are dry, and secondly they dry quickly.

7. Wygodne buty oraz kalosze -> dlaczego wygodne buty, to raczej zrozumiałe, ale dlaczego kalosze? Czy Wy też zauważyliście, że na wiekszości festiwalów chociaż przez jeden dzień pada deszcz? Kalosze są najlepszym obówie w trakcie takiej pogody, po pierwsze twoje stopy są suche, a po drugie szybko schną.

 

8. Earplugs -> we have to take care of our hearing and protect them from the damage. At every concert, organizers should ensure such plugs for you. But it may happen that you will not find the right person to ask for them, so it is better to have your own pair with you.

8. Zatyczki do uszu -> musimy dbać o nasz słuch, dlatego w czasie kiedy jest on narażony na uszkodzenie warto temu zapobiec. Na każdym koncercie organizatorzy powinni zapewnić takie zatyczki, ale może być tak, że dacie dotrzeć skad możecie owe ochraniacze pobrać, dlatego warto mieć swoją parę przy sobie.

 

9. Big shawl/scarf -> it is usually warm overcoat, and yet small enough that it fits easily into your backpack. I recommend especially to people who like to spend time at the concerts not going back to their tents to change.

9. Wielka chusta/szalik -> jest to przeważnie ciepłe okrycie wierzchnie, i zarazem na tyle małe, że bez problemu zmieści się nam do plecaka. Polecam szczególnie osobą, które lubią spędzić czas na koncertach nie wracając się do swoich namiotów, aby się przebrać.

 

10. Backpack -> which is much more practical than the bag. From the moment I became a huge fan of backpacks Increasingly, I think it is a wonderful invention. Imagine you’re at a concert, having a lot of fun, but you need to fight with always falling down bag`s arm. Also, you have occupied a minimum one hand, to somehow keep this bag. While the backpack once imposed should not make you any problems.

10. Plecak -> który jest o wiele praktyczniejszy niż torba. Od momentu, kiedy stałam się fanką plecaków coraz cześciej uważam, że jest to wspaniały wynalazek. Wyobraź sobie, jesteś na koncercie, świetnie się bawisz, ale ciągle uwiera Cie ramię od torebki, które dodatkowo ciągle spada. Masz zajetą minimalnie jedną rękę, żeby jakoś tą torbę utrzymać. Natomiast plecak nałożony raz nie powinien robić Ci żadnych problemów.

 

 

I wonder if you have any other items that are always taking with you on the concert or festival. Can you share them with me?

Ciekawa jestem czy Wy macie jakieś inne przedmioty, które zawsze ze sobą zabieracie. Możecie się ze mną nimi podzielić?

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

Advertisements

2 thoughts on “10 things which you should take with you for concert or festival? / 10 rzeczy, które powinniście zabrać ze sobą na koncert czy festiwal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s