Posted in Great Artist

Great Artist: LP

Hej!

Finally, it was time for the artist, who I will remember for a long time. From the very beginning, this American singer caught my attention. I do not know exactly why. Possibly it was her “difference” among other artists. I’m not just talking about her appearance, but also about her voice and approach to music. I really wanted to attend a concert of her in Prague, unfortunately, but it was too late :(. About the first show I learned too late, and when they were selling tickets for an additional event, the tickets split in half an hour. Moses the next resistance was taken to the festival Colours of Ostrava, where she will sing, and so fate, here also strain is not conducive to me. The performance is on Thursday at 18:30. Due to the fact that all my holidays I spent on my trip to Korea, I can just dream about it now. My hope has not died yet. Maybe it will be one day and I will be lucky enough to see LP in the live concert.

W końcu przyszedł czas na artystkę, którą na pewno zapamiętam na długo. Od samego początku ta amerykańska piosenkarka przykuła moją uwagę. Sama nie wiem dokładnie czym. Możliwe, że swoją “innością” na tle innych artystów. I nie mówie tu tylko o wyglądzie, ale również o jej głosie i podejście do muzyki. Bardzo chciałam pójść na jej koncert w Pradzę (grała tam, aż dwa koncerty), niestety chyba nie jest mi to jeszcze dane. O pierwszym koncercie dowiedziałam się za późno, a kiedy sprzedawali bilety na dodatkowe wydarzenie, bilety rozeszły się w pół godziny. Moją następną opcją było pojechanie na Colours of Ostrava, gdzie LP będzie występowała, i o losie, tu też szczeście mi nie sprzyja. Występ jest w czwartek o 18:30. Z racji tego, że prawie wszystkie wakacje wykorzystałam na moja wycieczke do Korei, mogę teraz sobie pomarzyć. No nic. Moja nadzięja jeszcze nie umrała. Może nadarzy się jeszcze okazja na zobaczenie LP na żywo.

 

How do I know the artist? / Jak poznałam arystkę?

LP appeared in my life in February this year, at the time when I was browsing the latest news on youtube. The artist hypnotised me from the very beginning. During watching the video “Lost on You” I was still wondering who is singing this song, woman or man? I was sitting, admiring and incredulous. After listening for the first time, I had to let go of the song again … and again. Later, the time came for Google and everything started to be clear. LP is a woman. This did not, of course, cause that I liked her less. I admired her further with fascination. I started to listen to the next songs and watched some of her interviews. And since then I’m her devoted fan.

LP pojawiła się w moim życiu w lutym tego roku, w momencie w którym jak zwykle przeglądałam nowości na youtube. Artystka zahipnotyzowała mnie od samego początku. Oglądając teledysk “Lost on You” ciągle się zastanawiałam, kto śpiewa ten utwór, kobieta czy mężczyzna? Siedziałam, podziwiałam i niedowierzałam. Po pierwszym odsłuchaniu, musialam puścić piosenkę jeszcze raz….i jeszcze. Później w ruch poszła wyszukiwarka google i już wszystko było jasne. LP jest kobietą. Nie spowodowało to oczywiście, że lubiłam ją mniej. Podziwiłam ją dalej z zafascynowaniem. Zaczełam przesłuchiwać następne utwory i obejrzałam kilka jej wywiadów. I od tamtego momentu jestem jej oddaną fanką.

 

Few facts about the artist / Kilka słów o artysce

LP, actually Laura Pergolizzi, was born in Huntington, Long Island, on March 18, 1981. It’s an American alternative singer and songwriter. It is worth mentioning that the artist also wrote songs for Cher, Rihanna, Backstreet Boys and Christina Aguilera.

LP, a właściwie Laura Pergolizzi, urodziła się w Huntington w Long Island 18 marca 1981. Jest to amerykańska piosenkarkamuzyki alternatywnej i autorka piosenek. Warto dodać, że artystna napisała piosenki również dla Cher, Rihanny, Backstreet Boys czy Christiny Aguilery.

Pergolizzi has an Italian origin, her grandparents come from Naples and Palermo. After graduating from high school in 1996, LP moved to New York from Long Island. At the same time, the artist adopted the nickname “LP” and started her performances. During one of the performances, LP was noted by David Lowery from band Cracker. Thanks to that, the artist could release her debut album, “Heart-Shaped Scar,” which was released in 2001 by Koch Records.

Pergolizzi jest pochodzenia włoskiego, jej dziadkowie pochodzą z Neapolu i Palermo. Po ukończeniu szkoły średniej w 1996 r. LP przeniosła się do Nowego Jorku z Long Island. w tym samym czasie artystka przyjęła przydomek “LP” i rozpoczęła swoje występy. Podczas jednego z występów LP została zauważona przez David`a Lowery z zespołu Cracker. Dzięki niemu artystka mogła wydać swój debiutancki albumu “Heart-Shaped Scar”, który został wydany w 2001 roku przez Koch Records.

The second album of her, “Suburban Sprawl & Alcohol“, was released in June 2004 via Lightswitch Records. In the recordings, she collaborated with the producer and songwriter – Linda Perry. However, despite the tour promoting the release and positive reviews from music critics, the album did not gain widespread recognition.

Drugi album LP, “Suburban Sprawl & Alcohol”, został wydany w czerwcu 2004 roku za pośrednictwem Lightswitch Records. W nagraniach współpracowała z producentką tekstów piosenek Lindą Perry. Jednak pomimo trasy koncertowej promującej wydanie i pozytywne recenzje krytyków muzycznych, płyta nie zyskała powszechnego uznania.

In early June 2014, the artist released another album, “Forever for Now“. A year later, LP released its next track “Muddy Waters“, which became the first single to announce its fourth studio album. In June 2016, she starred in the Orange Is The New Black series on Netflix. And in July 2016 she released a new single – “Lost on You”, which together with “Muddy Waters” was in the minialbum, entitled “Death Valley” (issued in mid-June 2016).

Na początku czerwca 2014 roku artystka wydała kolejny album “Forever for Now”.  Rok pózniej LP wydała swój kolejny nowy utwór „Muddy Waters”, który został pierwszym singlem zapowiadającym jej czwarty album studyjny. W czerwcu 2016 roku zagrała gościnnie w serialu Orange Is the New Black na kanale Netflix. A, w lipcu 2016 ukazał się nowy singel piosenkarki – „Lost on You”, który razem z “Muddy Waters” znalazł się w minialbumie, zatytułowanym “Death Valley” (wydanym w połowie czerwca 2016 roku).

 

Small fact from her private life / Mała ciekawosta z życia prywatnego

LP has been in a relationship with singer Lauren Ruth Ward since 2015. Together they raise a dog Griffon Bruxellois named Orson.

LP jest związana z piosenkarką Lauren Ruth Ward od 2015 roku. Razem wychowuja pieska rasy Griffon Bruxellois o imieniu Orson

 

Discograpy / Dyskografia

  • Heart-Shaped Scar (2001)
  • Suburban Sprawl & Alcohol (2004)
  • Into the Wild: Live at EastWest Studios (2012) (concert minialbum)
  • Forever for Now (2014)
  • Death Valley (2016) (minialbum)
  • Lost on You (2016)

 

Contact: / Kontakt:

 

My favourite songs: / Moje ulubione kawałki:

LP – Lost On You

LP – Other People

 

LP – Tightrope

 

 

What do you think about LP? Does the artist also get to your music taste? / A co Wy myślicie o LP? Czy artystka również i do Was trafia muzycznie?

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

 

PS: I just made some updates with the links on my Musical Alphabeth. Check it out here 😉

PS: Zrobiłam aktualizację artystów na moim Muzycznym alfabecie. Możecie ją teraz sprawdzić tutaj ;).

 

source
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s