Posted in Personal

TOP 3 of Movie about the Music

Hej!

Today, I`ve decided to share with you, my favourite movies that are related to music. True, I could have picked more of them, but I decided to close myself up in TOP 3 :).

Dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami moimi ulubionymi filmami, które są poświęcone muzyce. Co prawda, mogłam wybrać ich o wiele więcej, ale postanowiłam, że zamknę się w TOP 3 :).

 

Here they are / Oto one:

1. August Rush (Cudowne Dziecko) 2007

I really like going back to this movie and every time I have tears in my eyes when I watch it. The film is about a boy who has the extraordinary talent to hear and compose different sounds. He is trying to use his gift to find his parents.

Bardzo lubię wracać do tego filmu i za każdym razem mam łzy w oczach kiedy go oglądam. Film opowiada o chłopcu, który ma nadzwyczajny talent do słyszenia i komponowania różnych dzwięków. Swój dar próbuje wykorzystać do znalezienia swoich rodziców.

Continue reading “TOP 3 of Movie about the Music”

Posted in Music Update

August Music Upate – part 4

Hej!

Today, unfortunately I don`t have a lot of songs for you, but it doesn`t mean that I will skip the day without posting some new sounds 😉 / Dzisiaj, niestety nie mam zbyt wiele nowej muzyki dla Was. Nie znaczy to wcale, że ominę dzisiejszy post. Nowa muzyka poniżej:

 

The whole Playlist you can listen below or by clicking here. / Całą Playlistę możecie posłuchać poniżej lub klikając w link tutaj.

Continue reading “August Music Upate – part 4”

Posted in Music Update

August Music Update – part 3

Hello!

New music 😀 / Nowa muzyka 😀

 

The whole Playlist you can listen below or by clicking here. / Całą Playlistę możecie posłuchać poniżej lub klikając w link tutaj.

Continue reading “August Music Update – part 3”

Posted in Cover

My favourite covers / Moje ulubione covery: “Just A Dream” by Nelly

Hej!

What do you say If I will put some of my favourite covers on the blog? I think I like this idea 🙂 hope you too…

As the first piece that came to mind is…

 

Co powiecie na to, abym co jakiś czas zamieszczała moje ulubione covery, różnych kawałków? Mi się ten pomysł spodobał 🙂

Jako pierwszy kawałek, który od razu przyszedł mi na myśl to…

 

“Just A Dream” by Nelly

Cover: Sam Tsui & Christina Grimmie 

Original / Oryginał:

 

Które covery Wy lubicie najbardziej??

c.d.n….

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>
= D.

Posted in Music Update

August Music Update – part 2

Hej!

Unfortunately, my mission to reduce the volume of my closet during the weekend ended up with a total failure. First: by touching almost every material I was unable to remove it from the hanger and throw it into the bag. Secondly: together with Anna we went to a small shopping, where I bought some extra clothes for my collection. Yes, I still have to work on it …

Niestety, moja misja zmniejszenia objętości szafy w weekend skończyła się totalnym niepowodzeniem. Po pierwsze: dotykając prawie każdy materiał nie byłam w stanie zdjąć go z wieszaka i wyrzucić do worka. Po drugie: razem z Anią poszłyśmy na mały shopping, gdzie nabyłam kilka ekstra ciuchów do mojej kolekcji. Tak, musze nad tym jeszcze popracować…

New music / Nowa muzyka!

 

The whole Playlist you can listen below or by clicking here. / Całą Playlistę możecie posłuchać poniżej lub klikając w link tutaj.

Continue reading “August Music Update – part 2”

Posted in Music Update

August Music Update – part 1

Hej Hej!

Hello from rainy Brno. Probably the weather could not come up with a better excuse for me to finally sit quietly at home. My plans are to spend time watching new videos on youtube and by doing a little preview of what is in my closet. I must finally collect and throw away clothes that I no longer wear – and I need to mentally adjust to it. Yes, I admit, I have a big problem with throwing out my clothes, but which woman does not have it? Okay, new music …

Witam Was z deszczowego Brna. Chyba pogoda nie mogła wymyślić mi lepszej wymówki, aby mogła w końcu spokojnie posiedzieć w domu. Planuje swój czas spędzić na oglądaniu nowych filmików na youtube i przy okazji zrobić mały podgląd na to co znajduje się u mnie w szafie. Muszę w końcu zebrać się i powyrzucać ubrania, których już nie noszę – a na to potrzebuje psychicznie się nastawić. Tak, przyznaje, mam duży problem z rozstawaniem się ze swoimi częściami garderoby, ale która kobieta tak nie ma? Okej, nowa muzyka…

 

The whole Playlist you can listen below or by clicking here. / Całą Playlistę możecie posłuchać poniżej lub klikając w link tutaj.

Continue reading “August Music Update – part 1”

Posted in Playlist

Summary of July`s Playlist / Podsumowanie Lipcowej Playlisty

Hej!

Yes, it’s the time when I can sit  and think about which songs made me happy in the previous monith. In the July I found 54 new songs I tried to choose my favortites. Which are…

Tak, to już ten czas kiedy mogę znowu usiąść i zastanowić się jakie piosenki sprawiały mi największą radość w ubiegłym miesiącu. Wśród skolekcjonowanych w lipcu, 54 utworów próbowałam wyłonić swoich fawortytów. Którymi są…

 

which songs do you like the most from the Playlist? / A które utwory z Playlisty podobały sie Wam najbardziej?

 

<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.