Posted in Playlist

Summary of July`s Playlist / Podsumowanie Lipcowej Playlisty

Hej!

Yes, it’s the time when I can sit  and think about which songs made me happy in the previous monith. In the July I found 54 new songs I tried to choose my favortites. Which are…

Tak, to już ten czas kiedy mogę znowu usiąść i zastanowić się jakie piosenki sprawiały mi największą radość w ubiegłym miesiącu. Wśród skolekcjonowanych w lipcu, 54 utworów próbowałam wyłonić swoich fawortytów. Którymi są…

 

which songs do you like the most from the Playlist? / A które utwory z Playlisty podobały sie Wam najbardziej?

 

<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

Posted in Playlist

The best songs of June 2017 / Najlepsze piosenki Czerwca 2017

Hej Hej!

The time just arrives for the sum-up the June`s Playlist. Damn, the time is going pretty fast. Luckily, we still can enjoy the nice weather with great music around. Last month, I managed to find 59 new songs for our Playlist. If I will pick my fav songs from June, probably I would choose:

Przyszedł czas na podsumowanie i zamknięcie Playlisty Czerwca. Kurcze, czas szybko nam ucieka. Na szczęście, dalej możemy korzystać z dobrej letniej pogody i słychać dobrej muzyki. W poprzednim miesiącu udało mi się zebrać 59 nowych kawałkow na Playlistę. Jeśli miałabym wybrać swoje ulubione utwory, wybrałabym te:

 

The whole… Continue reading “The best songs of June 2017 / Najlepsze piosenki Czerwca 2017”

Posted in Playlist

Summary of May`s Playlist / Podsumowanie Majowej Playlisty

Cześć!

HAPPY CHILDREN DAY / WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA 🙂

May went incredibly quickly, but also pleasant. If I were to summarise my musical accomplishments last month, I think I also achieved some kind of success here. Thanks to my stay in South Korea I had the chance to listen to what the natives are listening to and be more open to k-pop music. Unfortunately, due to the limited amount of time, I could not afford to check out new music every day, but I think I managed to do well. In the May Playlist, you can find 70 songs, so I hope there are some tracks there which you liked.

Maj uciekł mi niesamowicie szybko, ale i zarazem przyjemnie. Jeśli miałabym podsumować moje muzyczne dokonania w ubiegłym miesiącu, myślę, że tutaj też osiągnęłam pewnego rodzaju sukces. Dzięki mojemu pobytowi w Korei Południowej miałam szanse posłuchać co tubylcy słuchają i bardziej otworzyć się na k-pop. Niestety z racji ograniczonej ilości czasu nie mogłam sobie pozwolić na prawie codzienne sprawdzanie nowości muzycznych, ale myślę, że i tak dałam sobie dobrze radę. W Majowej Playliście zamieściłam 70 kawałków, więc mam nadzieję, że są tam piosenki, które i Wam przypadły do gustu.

Here you have my fav of the previous month: / Oto moi ulubieńcy z ubiegłego miesiąca:

Continue reading “Summary of May`s Playlist / Podsumowanie Majowej Playlisty”

Posted in Playlist

Sum-up April`s Playlist / Podsumowanie Kwietniowej Playlisty

Hej!

The time for Playlist Summary from last month has come! There are more than 50 songs on the list. These are very cool tracks, and a little less cool (but still on a cool level)). I like all of them of course.
To my favourite music events from the April was the new album of my favourite artist K.Flay and the discovery of a new song by Mura Masa. I am also looking forward to the moment when I will finally listen to the new album of Gorillaz, unfortunately, this moment will come only after my return to the Czech Republic. So, just few days more :).

Czas na podsumowanie Playlisty z ubiegłego miesiąca! Na liście znalazło się ponad 50 piosenek. Tych bardzo fajnych, i trochę mniej fajnych (ale dalej na fajnym poziomie 😉 ). Do moich ulubionych muzycznych wydarzeń, było wydanie płyty przez moją ulubioną artyskę K.Flay oraz odkrycie nowej piosenki Mura Masa. Z niecierpliwością również czekam na moment, kiedy w końcu przesłucham nową płytę Gorillaz, niestety ten moment nadejdzie dopiero po moim powrocie do Czech.

 

Here are my favorite songs from April. / A oto moje ulubione kawałki z Kwietnia.

Continue reading “Sum-up April`s Playlist / Podsumowanie Kwietniowej Playlisty”

Posted in Playlist

Sum-up of March Playlist / Podsumowanie Marcowej Playlisty

Hej!

In short: this month we managed to picked up 67 new songs. I am most pleased with the return of Gorillaz and their new tracks. In addition to the band from the UK I most like from the March songs:

Krótko mówiąc: w tym miesiącu nazbierało się nam 67 nowych piosenek. Najbardziej się cieszę z powrotu Gorillaz i ich nowych kawałków. Oprócz utworów zespołu z Wielkiej Brytanii w marcu najbardziej polubiłam:

JP Cooper – September Song

Leska – L&H

Justin Oh(저스틴 오) _ Jekyll & Hyde (KR Version) (feat. Hyolyn of Sistar (효린 of 씨스타))

K.Flay – High Enough

K.Flay – Black Wave

Two Friends ft. Cosmos & Creature – Out of Love

Whole Playlist you can find HERE / Całą Playlistę znadziecie TUTAJ.

 

Which songs from the previous month do you like the most?

A które piosenki Wam najbardziej się podobały w ubiegłym miesiącu?

 

<<< Let`s Stay Positive Together >>>

= D.

Posted in Playlist

April Music Update – part 1

Cześć!

How are you after the weekend? Ready the new week? To be honest, I spent the weekend on the topic: “I want to go to a concert!” I tried to come up with Ania, where to go. Effect? You will find out in the next posts on the blog

Jak tam po weekendzie? Gotowi na rozpoczecie nowego tygodnia? Prawdę powiedziawszy, ja weekend spędziłam nad tematem : “Chce jechać na koncert!” Próbowałam z Anią wymyślić, gdzie by tu pojechać. Z jakim skutkiem? Dowiecie się w następnych postach na blogu.

 

And now it’s time for the first tracks from the new Playlist. Here they are:

A teraz czas na pierwsze kawałki na nowej Playliście. Oto one:

Continue reading “April Music Update – part 1”

Posted in Playlist

Playlist for crying / Playlista do płaczu

Cześć!

Recently, I have the season of self-pity (I hope that eventually, will be over soon). It is also easy to make me cry (ah, being a woman is not easy! Those bad hormones!). What usually makes me cry? The sad scene in the movies? Nothing like that! If you want to see me crying, Just let me watch a short video on youtube where a person does something good to another man and boom – roar! Today, for example, I read a short article, where one woman has paid the second one a fine, because she left her car in the paid parking, in order to look after her seriously ill son in the hospital. And what happened to me? Boom. Tears began to drop out. And what helps me to cry until I fall in sleep? My Crying Playlist. It is true that I have it for a long time, but it was just on my laptop. But I decided to share it with you, and I made also the Playlist on Youtube.

Ostatnio mam fazę użalania się nad sobą (mam nadzieję, że w końcu mi to przejdzie). Łatwo też doprowadzić mnie do płaczu (ah, bycie kobietą nie jest wcale łatwe! Te niedobre hormony!). A co najczęściej doprowadza mnie do płaczu? Smutne sceny w filmie? Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz zobaczyć mnie płaczącą, wystarczy mi puścić jakiś krótki filmik na youtube, gdzie człowiek czyni coś dobrego drugiemu człowiekowi i booom – ryk! Dzisiaj na przykład przeczytałam, krótki artykół, gdzie jedna kobieta opłaciła mandat drugiej, która zostawiła samochód na płatnym parkingu, po to aby opiekować się swoim ciężko chorym synem w szpitalu. I co się ze mną stało? Boom. Łzy same zaczeły mi lecieć. A co pomaga mi w wypłakaniu się, aż do zaśnięcia? Moja płaczliwa Playlista. Co prawda mam ją już od dłuższego czasu, ale na swoim komputrze. Postanowiłam jednak się z Wami nią podzielić i stworzyłam również taką Playlistę na Youtube.

And here it is: / A oto ona:

 

Enjoy, but please don`t cry to long 😉 / Enjoy, ale nie płacz za długo 😉

– D.

Posted in Playlist

Sum-up of the January`s Music / Podsumowanie Playlisty Stycznia

Hej Hej!

The time for summary of the January Playlist just came. /  Przyszedł czas na podsumowanie Playlisty Stycznia!
The list includes 43 new songs. As usual, I tried to create my playlist more variety by adding songs with multiple languages. And in this way, you can listen to songs in English, Korean or Japanese. To my favourite songs of January I include:

Na liście znalazło się 43 nowych kawałków. Jak zwykle próbowałam trochę urozmaicić playlistę dodając kawałki różnojęzyczne. I w ten sposób możecie posłuchać sobie piosenki po angielsku, koreańsku czy japońsku. Do moich ulubionych utworów Stycznia należą:

Continue reading “Sum-up of the January`s Music / Podsumowanie Playlisty Stycznia”

Posted in Playlist

Summary of December 2016 / Podsumowanie Grudnia 2016

Hej!

Since in this week is time for summaries – the time came for the Playlist of December 2016. I know that a little bit late, but what will be delayed will not flee (definitely not before ME). On the list, you can find 55 pieces. My favourites are:

Skoro w tym tygodniu jesteśmy przy podsumowaniach –  przyszedł czas na Playlistę Grudnia 2016. Wiem, że trochę czasu już mineło, ale co się odwlecze to nie uciecze (na pewno nie przede mną). Na liście znalazlo się 55 kawałków. Moi faworyci to: Continue reading “Summary of December 2016 / Podsumowanie Grudnia 2016”